İnsan omurgası yan taraftan bakıldığında 2 eğriliğe sahiptir. Bunlardan biri torakal (sırt) , diğeri ise lumbal (bel) bölgesindedir. Sırt bölgesindeki 20-55 derece arasındaki eğrilik doğal olarak kabul edilirken, 55 derecenin üstündeki eğrilikler ‘’kifoz’’ olarak adlandırılır.

Neden Kifoz Gelişir?

Kifozu temel olarak postüral ya da yapısal olarak 2’ye ayırabiliriz. Kişiye dik dur uyarısı verdiğimizde kamburluğu düzeliyorsa bu postüral kifoz olarak adlandırılabilir. Postüral kifoz genel olarak; kas endurance zayıflığı, kötü kullanım, ani uzama vs gibi sebeplerden kaynaklı olabilir. Postüral kifoz ilerleyişi durdurulabilen, açısal olarak geri kazanım elde edilebilen bir kas iskelet sistemi problemidir.

Çocukların günlük rutinleri genelde okul, ders ve teknolojik aletler üçgeninde geçmektedir. Bu da zamanla kifozun ilerlemesini kaçınılmaz hale getirmekte. Ailelerin bu durum karşısında sıklıkla yaptıkları yanlış çocuklara dik dur uyarısında bulunmaktır. Bu uyarı anlık görsel açıdan işe yarıyor gibi dursa da, sadece istemli ve geçici bir düzelme sağlar. Dik duruş eylemi, dış bir uyarana bağlı olmadan gerçekleşmelidir.

Sebebiyle ilgili birçok farklı durumdan söz edilebilir.

  • Doğuştan Omurga Anomalileri
  • Kemik Hastalıkları
  • Omurga Enfeksiyonu
  • Omurga Kırıkları vs gibi sebeplere bağlı olarak gelişebilir. Fakat bu durumlar tüm kifoz vakalarının yalnızca küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

Kifoz Tedavisi Mümkün Bir Postüral Bozukluktur

Doğru egzersiz rutini ve omurga yaklaşımlarıyla kifozun ilerleyişi durdurulabilir, açısal olarak geri kazanımla birlikte doğru postüral duruş elde edilebilir. Sebebinin net olarak saptanması ve kişinin egzersiz programına katılımı direkt olarak sonuç üzerinde etkendir. Basit kifoz korseleri kullanımı görsel olarak güzel duruş sağlasa da; zaten zayıf ve yetersiz olan kas endurance’ının iyice gerilemesine dolayısıyla kifozun ilerlemesine sebep olabilmektedir.

Sadece sırt kaslarını güçlendirmek postüral olarak bir kazanım sağlasa da, kifozun gerçekleştiği kısım olan omurga için farklı bir rehabilitasyon metodu izlenmelidir. Güçlendirme yapılırken es geçilen nokta omurga aksiyal uzaması ve stabilizasyonudur. Omurgayı nötralde stabilize etmek ve solunumla birlikte stabilizatör kasları kuvvetlendirmek rehabilitasyonun temel yapısını oluşturur. Bunun dışında; solunum, yumuşak doku problemleri, esneklik, kuvvetlendirme, kinezyolojik bantlama gibi çeşitli tedavi yöntemleri de rehabilitasyon programına entegre edilmelidir.

Rehabilitasyon programı ve egzersizler kişiye özgü olmalıdır ve muhakkak bu alanda eğitim almış bir uzman tarafından reçete edilmelidir.