Eğrilik gelişen bir omurga, frontal planda segmental olarak lateral ve mediale kayma yapar. Bunun sonucu olarak omurga orta hattan uzaklaşır. Omurganın gövdenin dışına doğru yaklaşması sonucu; gövdeye en yakın olduğu tarafta konveksite, en uzak olduğu tarafta konkavite gelişir. Konkav taraftaki kostalar öne, konveks taraftaki kostalar da arkaya doğru hareket eder ve çıkıntı oluşturur. Bu çıkıntıya da gibozite ismini veriyoruz. Şimdi bu yapısal bozukların ne gibi sonuçları olduğunu inceleyelim.

Vücut kas, kemik, bağlar vs birçok yapıdan oluşan kompleks bir mekanizmadır. Omurga bir tarafa doğru eğrildiğinde, sadece omurga değil birçok yapıda da omurgayla birlikte değişiklik meydana gelir. Omurgayı orta hatta tutmak için aktif çalışan kaslar konveks tarafa doğru kısalıp kalınlaşırken; konkav taraftaki kaslar uzar ve atrofiye uğrar. Aynı zamanda torakal seviyedeki eğriliklerde akciğerler de baskılanır ve ileri derecelerinde solunum yetmezliği görülebilir. Konveks tarafta dolaşım ve kanlanma fazlayken; konkav tarafta dolaşım ve kanlanma azalmaktadır.

Rehabilitasyon programı oluşturulurken konveksite, konkavite ve gibozitenin oluştuğu yerler son derece önemlidir. Egzersiz yaparken dolaşımın az olduğu bölgeler dikkate alınmalı ve o bölgelerin kanlanmasına dikkat edilmelidir. Vücut 3 planda incelenmektedir ve bahsettiğimiz kısımların yalnızda frontal plan için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Egzersizler sagital ve tranvers plan deformitelerini de inceleyerek oluşturulmalı ve segment segment kişinin omurgasına göre planlanmalıdır.