Skolyozu yaş gruplarına göre ayıracak olursak;

  • 0-3 yaş arası İnfantil İdiopatik Skolyoz
  • 4-9 yaş arası Juvenil İdiopatik Skolyoz
  • 10-18 yaş arası Adölesan İdiopatik Skolyoz olarak adlandırabiliriz.

Adölesan dönem tüm skolyoz vakalarının %80’ini oluşturmakta, ilerleyiş ve tedavi edilebilirliğin de en hızlı olduğu dönemi kapsamaktadır. Risser 5 seviyesine gelmiş veya kemik matürasyonunu tamamlamış kişilerde açısal olarak geri dönüş gittikçe zorlaşmakta ve skolyozun ilerleme hızı gittikçe azalmaktadır. Ergenliğe yeni girmiş kişilerde ani boy uzamasıyla birlikte skolyoz en hızlı ilerleyişi gösterir ve düzenli takip ile birlikte zamanında tedavi uygulanmazsa sonuç cerrahiye kadar gidebilmektedir.

Peki, Risser Bulgusu ve İskelet Maturasyonu Ne Demektir?

Matürasyon halk dilinde olgunlaşma, gelişme anlamında kullanılmaktadır. İskelet Matürasyonu, iliak kanat apofizinin kemikleşmesi (ossifikasyon) yani Risser Bulgusu ile değerlendirilmektedir. Resimde de yeşil renkte görüldüğü gibi ergenlik dönemi ile birlikte kalça kemiğinin üst kısmı 6-18 ay arası 1 kademe olmak üzere toplam 5 kademede tam olarak kemikleşir. Risser ile birlikte skolyozun o anki açısı çok önemlidir. Risser 0, 1, 2 açısındaki genç erişkinlerde skolyoz riski en yüksektir.

Örneğin 30 derece skolyozu olan ve risser 5 olan bir birey için skolyoz ilerlemesinin yavaşlamasını hatta durmasını beklerken; 30 derece skolyozu olan ve risser 0, 1, 2 olan birinde ilerleme hızı ciddi boyutlara ulaşabilir.

Risser bulgusu, skolyozun ilerleyişi ve tedavisi için önemli bir yer tutmaktadır ve değerlendirmede bakılması gereken önemli bulgulardan biridir.